Võistlusest Náboj

Võistlus

Náboj on rahvusvaheline matemaatikavõistlus, kus osalevad viieliikmelised õpilaste võistkonnad, kes esindavad oma koole. Võistlus kestab 120 minutit, mille jooksul peavad võistkonnad ära lahendama võimalikult palju ülesandeid.

Võistluse alguses saab iga võistkond kuus ülesannet. Kohe, kui võistkond lahendab mõne ülesande õigesti ära, antakse neile uus ülesanne. Ülesande lahendamiseks tuleb leida õige vastus, milleks on tavaliselt arv või arvud. Võidab võistkond, kes lahendab võistlusaja jooksul õigesti ära kõige rohkem ülesandeid.

Võistlusel osalemine on tasuta.

Täpsemad reeglid on leitavad siit.

Ülesannetest

Ülesannete raskusaste on sobilik nii neile õpilastele, kellel matemaatikavõistluste kogemus puudub, kui ka neile, kes on korduvalt olümpiaadidel osalenud ja võitnud. Seda tänu sellele, et ülesanded on pandud raskuse järjekorda, alustades lihtsamatest ja lõpetades raskematega. Náboj ülesanded erinevad märkimisväärselt valemite rakendamisel põhinevatest koolülesannetest: Náboj ülesanded nõuavad hulganisti loovust ja leidlikkust. Võistkonna edukus võistlusel ei sõltu ainult liikmete võimetest eraldi, vaid ka nende koostööoskusest. Lisaks õpilaste loovuse ja arutlusoskuse arendamisele on meie eesmärgiks ka tutvustada osalejatele matemaatikas peituvat piiritut ilu.

Eelmiste aastate Náboj ülesandeid võib leida arhiivist.

Võistluskeskused

Náboj võistlus toimub samaaegselt järgmistes linnades: Tallinn, Tartu, Cambridge, Glasgow, Praha, Opava, Bratislava, Košice, Leipzig, Passau, Linz, Viin, Innsbruck, Villah, Zürich, Varssavi, Krakow, Wroclaw, Białystok, Budapest, Constanța ja Teheraan. Igas asukohas on ka kohalike võistkondade järjestustabel. Õpilased saavad samuti võrrelda oma tulemust riiklikus ning rahvusvahelises edetabelis.

Vanuserühmad

Võistkonnad võistlevad kahes vanuserühmas: noorem ja vanem. Nooremas rühmas osalevad õpilased võivad õppida maksimaalselt 10. klassis. Vanemas rühmas võivad osaleda kõik kooliõpilased (aga soovitatavalt 11.-12. klass).

Auhinnad

Parimad võistkonnad saavad diplomeid ja auhindu vastavalt kohale edetabelis.

Tulemused


Rahvusvahelised:Eesti: