O soutěži

Soutěž

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků reprezentující jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce úloh.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti úloh. Jakmile tým dospěje u některé z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání další. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce úloh, vyhrává.

Více o průběhu soutěže naleznete v sekci pravidla. Představu o soutěži si můžete udělat také z následující reportáže ČT z roku 2011:

Účast v soutěži je bezplatná.

Soutěžní úlohy

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i studenti, kteří s matematickými soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.

Na úlohy minulých ročníků Náboje se můžete podívat v archivu.

Náboj probíhá současně v Praze, Opavě, Bratislavě, Košicích, Lipsku, Pasově, Vídni, Linci, Gdaňsku, Krakově, Vratislavi, Varšavě, Bělostoku, Budapešti, Veszprému, Edinburghu, Konstanci, Cambridgi, Glasgow a Curychu. Na jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť a v celkovém závěrečném pořadí pak mohou studenti srovnat své výsledky s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku.

Kategorie

Týmy soutěží ve dvou kategoriích – Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou studenty nejvýše druhého ročníku střední školy nebo odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy středoškoláků v libovolném složení.

Ceny

Nejlepší týmy jsou každoročně odměněny diplomy, tričky a věcnými cenami. V minulých letech se jednalo například o elektroniku, matematickou literaturu či deskové hry.

Ze zajímavých cen, kterými byli odměněni soutěžící na pražském soutěžním místě, zmiňme například hamaky, poukázky na únikové hry, letání ve vzduchovém tunelu nebo kurz flyboardingu.

Výsledky


Mezinárodní:Česká republika: