درباره ی ما

مسابقه

نابوی یک مسابقه ی برخط است که از سال 2020 به صورت مجازی برگزار می شود. .

نابوی یک مسابقه ی بین المللی است که برای تیم هایی پنج نفره از دانش آموزان مقطع دبیرسان که درواقع نمایندگان مدرسه ی خود هستند طراحی شده است.مدت زمان این مسابقه دو ساعت می باشد که طی آن شرکت کنندگان تلاش خواهند کرد هرچقدر که می توانند پرسش های بیش تری را حل کنند.

درابتدای مسابقه به هرتیم شش پرسش داده خواهد شد. به محض این که تیم پاسخ درستی را برای یکی از این پرسش ها ثبت کرد؛ پرسش جدیدی برای آن ها فرستاده خواهد شد. معمولا پاسخ پرسش ها عددی هستند. تیمی که بیش ترین سوالات را حین مسابقه حل کند، برنده ی مسابقه خواهد بود. .

برای شرکت درین مسابقه نباید هیچ وجهی را بپردازید.

برای مشاهده ی شرح دقیق تری از مسابقه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: قواعد مسابقه.

درباره ی مسئله ها

سطح دشواری پرسش های آزمون به گونه ای است که پرسش هاهم برای دانش آموزانی که هیچ تجریه ی پیشینی در مسابقه های ریاضی نداشته اند و هم برای دانش آموزانی که پیش تر در مسابقه های ریاضی دستاوردهایی داشته اند مناسب است. درنتیجه پرسش های آزمون را براساس افزایش دشواری ( البته از دیدگاه کمیته ی انتخاب پرسش ها) مرتب شده اند. مسئله های نابوی به طور قابل توجهی با تمرین های رایج در مدرسه ها تفاوت دارند، تمرین هایی که تنها نیاز دارند که دانش آموز روشی را که آموخته است مستقیما به کار بگیرد: اما برای حل کردن مسئله های نابوی میزان قابل توجهی از نبوغ و نوآوری نیاز است. هم چنین موفقیت در این مسابقه تنها به توانایی های فردی اعضای تیم وابسته نیست بلکه به هم کاری کارآی آن های نیز وابسته است. فرا ی ارتقای قوای تخیل و قوای استدلال منطقی هدف ما ترغیب افراد به آشنایی هرچه بیش تر با زیبایی های مستتر در ریاضیات است.

مسئله های سال های پیشین نابوی را می توانید در آدرس سال های پیشین بیابید.

Partners:


Jane Street