O súťaži

Súťaž

Náboj Online je súťaž nahrádzajúca Náboj 2022 konajúca sa virtuálne 18. Marca 2022.

Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

Viac o priebehu súťaže nájdete v sekcii pravidlá. Predstavu o súťaži si môžete urobiť tiež z nasledujúcej reportáže TV Markíza:

Účasť v súťaži je bezplatná.

Súťažné úlohy

Náročnosť úloh je koncipovaná tak, že sa môžu zúčastniť aj študenti, ktorí s matematickými súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prídu na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ba naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Snažíme sa, aby príklady boli netradičné a aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku. Náročnosť príkladov postupne vzrastá.

V roku 2011 prevzala garanciu nad kvalitou príkladov Katedra matematickej analýzy MFF UK.

Na úlohy minulých ročníkov Náboja sa môžete pozrieť v archíve.

Súťažné miesta

Náboj prebieha súčasne v Bratislave, Košiciach, Prahe, Opave, Passau, Lipsku, Linzi, Zürichu, Krakove, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Białystoku, Budapešti, Veszpréme, Cambridge, Edinburghu, Glasgowe, Konstanci, Kyjeve, Moskve a Novosibirsku. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine aj v medzinárodnom rebríčku.

Kategórie

Tímy súťažia v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori. V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia sú študenti nanajvýš druhého ročníka strednej školy alebo prislúchajúceho ročníka gymnázia. V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy stredoškolákov v ľubovoľnom zložení.

Ceny

Najlepšie tímy budú odmenené diplomami a vecnými cenami. V minulých rokoch ceny boli slovenská aj zahraničná odborná literatúra vhodná na prípravu na matematické olypiády, ale aj spoločenské hry a sladké odmeny. V tomto roku sa môžete tešiť na ešte atraktívnejšie ceny.

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: