Kontakt
Wszelkie zapytania dotyczące konkretnego miejsca zawodów prosimy wysyłać bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast pytania ogólne prosimy kierować na adres math naboj org alt64 info-pl

Karolina Szulc


Główny organizator zawodów
Kraków
math naboj org alt64 krakow

Anna Łeń


Główny organizator zawodów
Warszawa
math naboj org alt64 warszawa

Elżbieta Bąkowska


Główny organizator zawodów
Wrocław
math naboj org alt64 wroclaw

Adam Dzedzej


Główny organizator zawodów
Gdańsk
math naboj org alt64 gdansk

Dorota Mozyrska


Główny organizator zawodów
Białystok
math naboj org alt64 bialystok

Andrzej Grzesik


Koordynator ogólnopolski zawodów
math naboj org alt64 info-pl

Łukasz Bożyk


Organizator
Warszawa

Dominik Burek


Organizator
Kraków

Michał Czołombitko


Organizator
Białystok

Jacek Dymel


Organizator
Kraków

Marzena Filipowicz-Chomko


Organizator
Białystok

Ewelina Jankowska


Organizator
Warszawa

Natalia Kupiec


Organizator
Kraków

Dariusz Kwiatkowski


Organizator
Gdańsk

Mikołaj Leonarski


Organizator
Warszawa

Marta Łój


Organizator
Kraków

Agnieszka Łupińska


Organizator
Kraków

Krzysztof Nowosielski


Organizator
Wrocław

Joanna Panasiuk


Organizator
Białystok

Paweł Popławski


Organizator
Wrocław

Barbara Roszkowska-Lech


Organizator
Warszawa

Kamil Rychlewicz


Organizator
Warszawa

Przemysław Szczepaniak


Organizator
Wrocław

Wioletta Turowska


Organizator
Wrocław

Głównym organizatorem zawodów w Polsce jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.
www.sem.edu.pl


Zawody w Krakowie organizowane są przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego.

contact picture

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią najstarszej polskiej uczelni, działającej od 650 lat i łączącej wspaniałe tradycje z nowoczesnym nauczaniem w wielu dziedzinach. Wydział Matematyki i Informatyki, mający od 2008 roku siedzibę w nowym budynku na III Kampusie UJ, kształci studentów na kierunkach: matematyka, informatyka, informatyka analityczna oraz matematyka komputerowa. Kierunki te otrzymują najwyższą - wyróżniającą - ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a studenci odnoszą liczne sukcesy m.in. w mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym i międzynarodowych zawodach matematycznych. Wydział współpracuje z licznymi firmami, a absolwenci bez problemu znajdują ciekawą pracę, często już w trakcie studiów.

www.matinf.uj.edu.pl

contact picture

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego jest jedną z najstarszych tego typu szkół w Krakowie. Powstało na mocy decyzji z dnia 27 marca 1906 jako Cesarsko-Królewskie Gimnazjum V i mieściło się w centrum Krakowa, w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 5. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku szkoła zmieniła nazwę na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne, a następnie na V Państwowe Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. W latach okupacji hitlerowskiej szkoła została zamknięta, ale zarówno nauczyciele, jak i młodzież, nie zaprzestali działalności, aktywnie uczestnicząc w organizacji i prowadzeniu tajnego nauczania. Po wyzwoleniu Krakowa i zakończeniu II wojny światowej, V Gimnazjum już w 1945 roku wznowiło pracę w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego. W roku szkolnym 1953/54 nastąpiła zmiana nazwy na III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego i pod tą nazwą działa do dziś - od 1968 roku w budynku na osiedlu Wysokim 6. W 1968 roku III Liceum przyłączyło się do tzw. "szkół stowarzyszonych" biorących udział w eksperymencie pedagogicznym UNESCO i za działalność w tej organizacji w roku 1979 sekretarz generalny wyróżnił szkołę Medalem UNESCO. Szkoła posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii.

www.3liceum-krakow.pl


Zawody w Warszawie organizowane są przez Politechnikę Warszawską,
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego
oraz Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Politechnika Warszawska jest największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce, której tradycja sięga początków XIX wieku. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

www.pw.edu.pl

XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie powstało w 1959 roku. Tradycja szkoły sięga aż XIX wieku i ściśle wiąże się z patronem szkoły, który w 1807 roku w Wilanowie założył szkołę elementarną, z której w latach II RP zrodziła się szkoła powszechna. W trakcie II wojny światowej działalność oświatowa placówki nie ustała, ponieważ uczniowie kontynuowali naukę na tajnych kompletach. Prowadził je m.in. przyszły kierownik szkoły Jan Kazimierczak. Pierwszym kierownikiem szkoły po wojnie był Jan Kazimierczak i za cel postawił sobie odbudowę budynku szkoły przy ulicy Wiertniczej. Liceum jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Wilanowie – miejscu szczególnie związanym z historią naszej ojczyzny. Szkoła sąsiaduje z barokowym Pałacem króla Jana III Sobieskiego oraz okalającym go urokliwym parkiem. Otoczenie szkoły wpływa na jej szczególną atmosferę, która łączy wszystkie roczniki absolwentów. Obecnie gmach stanowi nowoczesny kompleks z halą sportową oraz boiskami. Placówka ściśle współpracuje z Politechniką Warszawską, która objęła patronatem profil innowacyjnej klasy politechnicznej. Szkoła uczestniczyła w projektach: Wilanowski Program Aktywności Lokalnej, Szkoła Współpracy, Szkoła z pomysłem, Szkoły z klasą 2.0 (posiada certyfikat), Szkoły budują demokrację (projekt międzynarodowy) oraz organizuje wymianę młodzieżową z niemieckim Stadtgymnasium Detmold.

www.kostka-potocki.edu.pl


Zawody we Wrocławiu organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nieprzerwanie od 2009 roku, jest najchętniej wybieraną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju. Najlepsza kadra naukowa oraz eksperci z dziedziny biznesu na co dzień zapewniają naszym studentom praktycznie ukierunkowane kształcenie, a niepowtarzalną atmosferę kameralnego i zielonego kampusu budują wspólnie z młodzieżą akademicką - 1/5 studentów #UEwroc jest zaangażowana w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Uczelnia prowadzi badania naukowe, pozyskując co roku dofinansowania w postaci grantów i dotacji, a także jest liczącym się partnerem w naukowych kontaktach międzynarodowych. Jakość kształcenia #UEwroc została potwierdzona wieloma certyfikatami i akredytacjami.

www.ue.wroc.pl


Zawody w Gdańsku organizowane są przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku
oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU

W XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku pierwszy dzwonek na lekcję zadzwonił 1 września 1992 r. Organizacją nowej placówki, jak i dozoru nad wyposażaniem i urządzaniem sal lekcyjnych podjął się mgr Tomasz Osik – pierwszy dyrektor szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego. XX-tka od dwóch lat realizuje wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno - fizyczno - informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z matematyki, lekcje on-line, lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad, obozy naukowe, mecze matematyczne z innymi liceami Trójmiasta, zajęcia na Politechnice Gdańskiej kończące się egzaminami z matematyki z zakresu I roku studiów. Prowadzą zajęcia dla gimnazjalistów – w br. z matematyki , w ubiegłych z matematyki, fizyki, informatyki i angielskiego. Realizują projekty między innymi takie jak:  „Zdolni z Pomorza”, „Absolwent na rynku pracy”, Młodzieżowa Akademia Teatralna, projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołą w Berlinie „Polacy na emigracji”.

www.xxlo.pl

www.mfi.ug.edu.pl


Zawody w Białymstoku organizowane są przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” , Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Mamy 68-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. Nasza Uczelnia to 7 wydziałów, około 8,5 tysięcy studentów i ponad 660 nauczycieli akademickich. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest najsilniejszym ośrodkiem edukacji informatycznej w Polsce wschodniej. Wydział prowadzi obecnie kształcenie na trzech kierunkach studiów inżynierskich I stopnia: informatyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia: informatyka i matematyka stosowana. Wszystkie programy kształcenia są przygotowane również do prowadzenia studiów w języku angielskim. Wydział może pochwalić się też bogatą ofertą studiów podyplomowych. Programy kształcenia na studiach wszystkich stopni są konsultowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zawody w Białymstoku odbędą się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16.

www.wi.pb.edu.pl