Reeglid

1. Osalemine

Náboj on peamiselt 9.-12. klassi õpilastele suunatud võistkonnavõistlus. Võistkonnas võib olla neli kuni viis liiget. Võistkonna liikmed peavad kõik olema sama kooli õpilased. Võistlus toimub kahes vanuserühmas: Noorem rühm ja Vanem rühm. Nooremas rühmas ei tohi võistelda 11. ja 12. klassi õpilased. Vanemas rühmas võivad osaleda iga klassi õpilased.

2. Registreerimine

Koolid saavad registreeruda võistluse kodulehel kuni registreerumistähtajani või kuni saavutatakse maksimaalne võistkondade arv. Kõik vajalik informatsioon kuupäevade, registreeritud võistkondade arvu ning maksimaalse võistkondade arvu kohta on leitav võistluse kodulehelt. Registreerudes peab võistkond valima endale sobiva võistluskeskuse. Välismaal võistlemine ei ole lubatud. Võistkondade registreerumine toimub kahe vooruna: esimeses voorus tohib iga kool registreerida nii palju võistkondi, kui nad ise soovivad, kuid ainult iga vanuserühma esimene võistkond võetakse vastu (välja arvatud juhul, kui maksimaalne osalejate arv on juba saavutatud), ülejäänud võistkonnad pannakse ootejärjekorda. Teise vooru ajal, mis algab kaks nädalat enne võistlust, võetakse vastu ka iga kooli teine ja kolmas võistkond (välja arvatud juhul, kui maksimaalne osalejate arv on juba saavutatud). Registreerumine lõpeb nädal aega enne võistlust. Kui selleks ajahetkeks pole maksimaalne võistkondade arv saavutatud ning ootenimekiri pole tühi, võetakse ülejäänud võistkonnad võistlusele vastu nii, et esmalt võetakse vastu iga kooli neljas võistkond, seejärel viies ja nii edasi, kuni saavutatakse maksimaalne võistkondade arv või ootenimikirjas pole enam ühtegi võistkonda. Erandid tehakse igas riigis ja vanuserühmas koolidele, mis jõudsid eelneva aasta võistlusel oma riigi edetabeli esikolmikusse: nendest koolidest võetakse esimeses voorus vastu ka teine võistkond vastavas vanuserühmas.

3. Vabapääse

Iga võistluskeskus võib ühele koolile väljastada niinimetatud vabapääsme. Vabapääsme saanud koolist võetakse ühes vanuserühmas esimese vooru käigus vastu ka teine võistkond. Vabapääsme saanud koolide nimekiri avaldatakse võistluse kodulehel enne registreerumise avamist.

4. Võistluse algus

Võistlejad on kohustatud saabuma võistluskeskusesse õigeaegselt ning järgima korraldajate antavaid juhiseid. Enne võistluse algust antakse igale võistkonnale suletud ümbrik, mis sisaldab esimese kuue ülesande tekste. Ümbrikut tohib avada ainult korraldajate loal. Vastav juhis antakse samaaegselt võistluse algusega.

5. Ülesannete lahendamine

Osalejad tohivad töötada iga neile antud kuue ülesande kallal, iga ülesande lahenduseks on üldjuhul üks arv. Kohe, kui võistkond on veendunud oma vastuses, läheb võistkonna üks liige kontrollpunkti, et esitada ülesannet sisaldavale paberile kirjutatud vastus. Kontrollpunktis vaatab kontrollija vastuse üle ja kui see on õige siis märgib selle. Igale ülesandele tohib vastust esitada lugematu arv kordi, kuid peale kolme vale vastuse esitamist võib kontrollija nõuda lisaks arvvastusele ka täislahenduse esitamist.

6. Kontrollijad ja ülesannete vahetajad

Igas kontrollpunktis on mitu kontrollijat ning iga kontrollija vaatab ainult kindlaid ülesandeid. Täpsem informatsioon jagatakse kohapeal võistluse alguses. Kui sama kontrollija juurde jõuavad väikeste vahedega mitu võistlejat, võetakse nad vastu saabumise järjekorras. Õiget vastust sisaldav kontrollija märgisega paber tuleb viia ülesannete vahetaja lauda. Ainult ülesannete vahetajale esitatud märgisega ülesanded loetakse lahendatuks. Esitamise järgselt saab võistkond uue ülesande. See protsess kordub kuni võistlusaja lõpuni või kuni võistkond on lahendanud kõik ülesanded. Ülesannete arv kuulutatakse välja enne võistluse algust.

7. Võistluse lõpp

Võistlus kestab kaks tundi. Peale aja lõppu ei ole enam võimalik kontrollpunkti juurde liikuda. Kontrollpunktis ootavatel õpilastel võimaldatakse oma lahenduste esitamine. Nende hulgast õigete lahenduste lahendamisajaks märgitakse võistluse lõpuaeg.

8. Võitja

Igas vanuserühmas võidab kohalik võistkond, kes lahendas ära enim ülesandeid. Kui mitu võistkonda lahendab ära sama arvu ülesandeid, otsustatakse võitja selle põhjal, kes lahendas ära suurema järjekorranumbriga ülesande. Kui ka see ülesanne on sama, vaadatakse teist suurima järjekorranumbriga ülesannet jne. Kui mõlemad võistkonnad on ära lahendanud täpselt samad ülesanded, siis võidab oma viimase vastuse varem esitanud võistkond. Kui ka see aeg on sama, võidab oma eelviimase vastuse varem esitanud võistkond jne. Sama süsteemi kasutatakse ülejäänud võistkondade järjestamiseks. Sama süsteemi kasutatakse riikliku ning rahvusvahelise järjestuse koostamiseks.

9. Lubatud vahendid

Võistlejatel on lubatud kasutada kirjutus- ja joonestusvahendeid. Elektroonikaseadmete, sidevahendite ja kirjalike abivahendite (sealhulgas võistkonna poolt võistluseelselt koostatud märkmete) kasutamine on keelatud. Koostöö ja suhtlus on lubatud ainult sama võistkonna liikmete vahel.

10. Reeglite põhikiri

Need reeglid kehtivad kõikidele osalevatele võistkondadele olenemata võistluse asukohast. Registreerimisega kinnitavad võistkonnad, et nad on reegleid lugenud ja nendest aru saanud ning nad kavatsevad võistluse ajal nendest kinni pidada. Reeglite rikkumise korral võib võistkonna diskvalifitseerida.

Tulemused


Rahvusvahelised:Eesti: