Pravidla

Stáhnout pravidla v pdf


1. Účast v soutěži

Náboj je týmová soutěž žáků středních škol. Žáci soutěží v pětičlenných nebo čtyřčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné školy. Týmy soutěží ve dvou kategoriích, Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové nejsou žáky nejvyššího (maturitního) nebo jemu bezprostředně předcházejícího ročníku střední školy. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy s libovolným věkovým složením.

2. Přihlášení

Do soutěže se školy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže do ukončení přihlašování nebo do naplnění kapacity. Veškeré informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou uveřejněny na stránkách soutěže. Tým si při přihlášení zvolí soutěžní místo, soutěžit v zahraničí však není povoleno. Přihlašování probíhá ve dvou kolech. Každá škola může přihlásit libovolný počet týmů v obou kategoriích během obou kol. V prvním kole je ovšem pouze první přihlášený tým v každé kategorii zařazený mezi soutěžící týmy (není-li již vyčerpána kapacita soutěžního místa), všechny další jsou umístěny na seznam náhradníků. V druhém kole, které začíná dva týdny před soutěží, jsou mezi soutěžící týmy zařazeny rovněž i druhý a třetí přihlášený tým v každé kategorii (není-li již vyčerpána kapacita soutěžního místa). Přihlašování je uzavřeno týden před soutěží. Pokud v tuto chvíli není soutěžní místo stále zcela naplněno a seznam náhradníků pro toto místo není prázdný, jsou do soutěže zařazovány postupně i v pořadí čtvrté, páté atd. přihlášené týmy, dokud není vyčerpána kapacita soutěžního místa nebo není seznam náhradníků vyprázdněn. V každé zemi a v každé kategorii jsou výjimkou školy, které se umístily do třetího místa v celostátním srovnání v předchozím ročníku soutěže Náboj. Tyto školy mohou v příslušné kategorii přihlásit o jeden tým více a tento je zařazen mezi soutěžící již v prvním kole přihlašování.

3. Divoká karta

Každé soutěžní místo může udělit jednu tzv. divokou kartu. Škola, která tuto kartu obdrží, smí v jedné kategorii (dle svého výběru) přihlásit další tým, který je zařazen mezi soutěžící už v prvním kole přihlašování. Seznam škol, které na aktuální ročník soutěže divokou kartu získaly, je zveřejněn při spuštění přihlašování na stránkách soutěže.

4. Zahájení soutěže

Soutěžící jsou povinni dostavit se na místo konání soutěže včas a dbát pokynů organizátorů. Před vlastním zahájením soutěže dostane každý tým zalepenou obálku s prvními šesti úlohami. Týmy tuto obálku rozbalí až na pokyn organizátora, který tak zahájí soutěž.

5. Řešení úloh

Soutěžící v týmu řeší libovolné z šesti úloh, které mají k dispozici, výsledkem je většinou nějaké číslo. Jakmile tým dojde k závěru, že jejich výsledek je správný, vyšle jednoho zástupce s výsledkem napsaným na zadání příslušné úlohy za opravovatelem, kde výsledek předloží ke kontrole. Je-li předložené řešení správné, opravovatel zřetelně označí zadání úlohy svou značkou. Počet předložení každé úlohy není nikterak omezen, po třetím nesprávném pokusu však může opravovatel vyžadovat kromě výsledku i postup řešení.

6. Opravovatelé a měniči

Opravovatelů je více a každý opravuje jenom některé úlohy. Podrobnosti budou upřesněny na místě před zahájením soutěže. Sejde-li se u jednoho opravovatele více řešitelů, řadí se do fronty v pořadí, v jakém přišli. Opravovatelem označená úloha se odevzdává u stolku měniče. Pouze zde odevzdaná úloha se počítá mezi vyřešené. Za odevzdanou úlohu obdrží tým úlohu novou, a to až do vyčerpání všech připravených úloh. Celkový počet úloh bude upřesněn před zahájením soutěže.

7. Ukončení soutěže

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. Od této chvíle se s úlohami nelze řadit do fronty k opravovateli. Ti, co již stojí ve frontě, mohou svá řešení předložit ke kontrole. Úlohy odevzdané po časovém limitu se považují za odevzdané v čase konce soutěže.

8. Vítěz

Ve své kategorii a místě konání vítězí ten tým, který vyřešil nejvíce úloh. Při stejném počtu záleží na nejvyšším čísle vyřešené úlohy, při rovnosti se posuzuje druhé nejvyšší číslo atd. Pokud některé týmy vyřeší úplně stejné úlohy, rozhoduje čas odevzdání poslední úlohy, při rovnosti se posuzuje čas předposlední odevzdané úlohy atd. Stejným postupem se určí pořadí zbývajících týmů. Obdobně se stanovuje celostátní a mezinárodní výsledková listina.

9. Pomůcky

Povoleny jsou běžné psací a rýsovací potřeby. Používání jakýchkoliv elektronických výpočetních pomůcek (kalkulačky, notebooky aj.), prostředků dálkové komunikace (mobilní telefony, internet aj.), literatury ani vlastních poznámek není povoleno. Spolupracovat je povoleno výhradně se členy vlastního týmu.

10. Statut pravidel

Tato pravidla soutěže Náboj platí pro všechny zúčastněné týmy nezávisle na místě konání soutěže. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Jakékoliv prohřešky proti pravidlům soutěže mohou být potrestány diskvalifikací celého týmu.


Organizační řád soutěže Náboj

Výsledky


Mezinárodní:Česká republika: