Reguli

1. Participarea la Náboj Online

Náboj Online este o competiție pe echipe destinată elevilor. O excepție constă în participarea acelor elevi care care au terminat ciclul gimnazial în iunie 2019; aceștia pot participa la concurs. Toți membrii echipei trebuie să fie din aceeași școală. Cei care intră în excepția menționată sunt considerați elevi ai școlii unde au terminat ciclul gimnazial. Echipele concurează în trei categorii: Junior, Senior și Open. Echipele din categoria Junior sunt formate din elevi care nu sunt în anul terminal al ciclului gimnazial. Cei din categoria Senior sunt formate din elevi care nu se încadrează în categoria anterioară. Echipele din categoria Open sunt formate din elevi care nu sunt restricționați de categoriile anterioare, cum ar fi vârsta, școala, statul actual.

2. Înregistrarea

Școlile pot înregistra participanți pe site-ul competiției până la data de inchidere a procesului de înregistrare sau până se atinge numărul maxim de particpanți admiși. Detaliile despre date, număr de echipe înregistrate, capacitate sunt disponibile pe site. Înregistrarea are loc în două etape: În prima etapă se pot înregistra doar elevi din primele două categorii. Școlile pot înregistra câte echipe doresc, dar doar primele două sunt acceptate în concurs, restul echipelor fiind puse în lista de așteptare. În a doua etapă, care începe cu două săptamâni înainte de competiție, sunt acceptate următoarele echipe din lista de așteptare ( dacă nu s-a atins numărul maxim de participanți). Înregistrarea se încheie cu trei zile înainte de concurs. Dacă în acel moment nu s-a atins numărul maxim de particpanți admiși, toate echipele din lista de așteptare sunt admise în concurs. Înregistrarea pentru categoria Open va începe odată cu cea de a doua rundă de înscrieri dar numărul de echipe ce se pot înscrie depinde de numărul echipelor din categoriile anterioare.

3. Începerea concursului

Concurenții pot participa de oriunde atâta timp cât există o conexiune stabilă la internet. Organizatorii nu sunt responsabili pentru orice problemă legată de conexiune legată de internet. Membri din echipă nu trebuie să fie neapărat împreună în timpul competiției. Fiecare echipă înregistrată va primi două mail-uri: unul la înregistrare și unul cu o zi înainte de concurs.Acestea vor conține informații legate de de logarea în site-ul competiției, de modul cum acestea vor avea acces la lista de problme și cum vor introduce răspunsurile problemelor.

4. Rezolvarea și transmiterea soluțiilor

Concurenții pot rezolva oricare șase probleme: soluțiile sunt formate dintr-un singur număr sau mai multe numere. Acestea sunt introduse pe site-ul concursului. Dacă răspunsul este corect, aceștia vor fi informați și o nouă problemă va fi disponibilă. La o problemă pot fi introduse răspunsuri de mai multe ori, dar la un interval de n minute: 1 minut după primul răspuns greșit, 2 minute după al doilea răspuns greșit etc. În ultimele 5 minute se pot introduce răspunsuri la fiecare 10 secunde.

5. Sfârșitul concursului

Concursul durează două ore. După expirarea timpului nu mai pot fi introduse răaspunsuri.

7. Unelte permise

Spre deosebire de concursul tradițional, în varianta online este permisă folosirea oricărei unelte disponibile. Este preferat ca participanții să nu primească ajutor de la persoane din afara concursului sau de la alte echipe.

8. Introducerea soluțiilor

Cum introduceți soluții?

Soluția fiecărei probleme este un număr.

Dacă soluția este un număr întreg, pur și simplu introduceți numărul.

Dacă soluția este un număr rațional, descrieți-o ca o fracție care nu mai poate fi simplificată, de exemplu: 7/3. (În acest caz, răspunsul 14/6 nu este acceptat.) În mod similar, 0,5 nu este acceptat dacă soluția este 1/2.

Dacă soluția este un număr irațional, introduceți o valoare rotunjită la cel puțin trei zecimale. De exemplu, dacă valoarea este radical 7, atunci 2.646 este răspunsul acceptat și 2.6458 este, de asemenea.

Utilizați semnul - pentru numere negative.

Ca punct zecimal , "," sau "." sunt acceptate.


1. Participarea

Náboj este un concurs de echipă pentru elevii de gimnaziu și liceu. Echipele se compun din patru sau cinci membri. Membrii oricărei echipe provin de la aceeași școală. Există două categorii de concurență: Juniori și Seniori. Membrii categoriei Juniori nu ar trebui să fie elevi la clasa de absolvire și clasa care precede clasa de absolvire. Membrii categoriei Seniori pot fi elevi de liceu de orice vârstă.

2. Înregistrare

Școlile se pot înscrie pentru participare pe site-ul concursului până la data de închidere a înscrierii sau atingerea capacității depline, oricare dintre acestea survine mai întâi. Toate informațiile necesare privind datele, numărul de echipe înregistrate și capacitatea generală a concursului sunt disponibile pe site-ul respectiv. La înscriere, echipa alege site-ul competiției. Contestarea în străinătate nu este permisă. Înscrierea are loc în două runde: în timpul primei runde, fiecare școală poate înscrie orice număr de echipe, dar numai prima echipă din fiecare categorie este acceptată în competiție (dacă nu s-a atins capacitatea maximă), toate echipele sunt puse în lista de așteptare. În timpul celei de-a doua runde, care începe cu două săptămâni înainte de concurs, se acceptă și cea de-a doua și cea de-a treia echipă înscrisă pentru fiecare școală din fiecare categorie (dacă nu s-a atins capacitatea maximă). Înscrierea se încheie cu o săptămână înainte de concurs. Dacă în acel moment capacitatea maximă nu a fost încă atinsă și lista de așteptare pentru site-ul de concurs nu este goală, toate echipele rămase sunt acceptate astfel încât a patra echipă înscrisă pentru fiecare școală să fie acceptată, apoi a cincea, a șasea etc., până când capacitatea maximă este atinsă sau lista de așteptare este goală. Excepție în fiecare țară și categorie este acordată școlilor care au ajuns la primele trei locuri din clasamentul național în anul precedent de Náboj: Astfel de școli au și cea de-a doua echipă înscrisă (în categoria respectivă) acceptată în prima rundă de înscriere.

3. Wild Card

Fiecare loc de concurs poate acorda un așa-numit Card Wild. O școală care a obținut Cardul Wild are, de asemenea, cea de a doua echipă înscrisă (într-o singură categorie) acceptată în concurs în prima rundă de înscriere. Lista de școli care obțin cardul Wild pentru anul în curs va fi publicată pe site-ul concursului înainte de deschiderea înregistrării.

4. Începerea concursului

Concurentul trebuie să ajungă la locul competiției la timp și să respecte instrucțiunile organizatorilor. Înainte de începerea concursului fiecare echipă primește un plic sigilat care conține primele șase declarații de problemă. Plicul se deschide numai cu permisiunea organizatori; această acțiune începe competiția.

5. Rezolvarea problemelor

Concurentul lucrează la oricare dintre cele șase probleme pe care le are; rezultatul este de obicei un singur număr. Imediat ce echipa concluzionează că rezultatul este corect, un membru al echipei merge la punctul de control pentru a prezenta un rezultat scris pe hârtie care conține problema dată. La punctul de control, rezultatul este verificat și dacă este corect, este marcat de Corector. Numărul prezentărilor de soluții nu este limitat; totuși, după a treia încercare nereușită Corectorul poate solicita concurentului să prezinte o soluție completă pe lângă rezultatul numeric.

6. Corectori și schimbul de probleme

La punctul de control există mai mulți corectori și fiecare dintre ei corectează numai probleme specifice; detaliile vor fi explicate pe site la concurs start. Dacă există mai mulți concurenți care sosesc la un singur corector în același timp, aceștia sunt acceptați în ordinea sosirii. Hârtia cu răspunsul corect marcat de către corector este transmis la masa la care se face schimbarea de probleme. Numai problemele marcate transmise persoanei ce face schimbul sunt considerate rezolvate. La depunere, echipa primește o nouă problemă. Acest lucru se face în mod repetat până când expiră fie limita de timp, fie toate problemele disponibile sunt rezolvate. Numărul de probleme va fi declarat la începerea concursului.

7. Sfârșitul concursului

Competiția durează două ore. La expirarea termenului limită, nu se mai permite venirea la punctul de control. Concurenții deja prezenți în coada de așteptare pot prezenta soluțiile pentru corectare. Problemele acceptate sunt marcate ca fiind prezentate la ora de expirare.

8. Câștigătorii

În fiecare categorie câștigă echipa locală care a rezolvat cel mai mare număr de probleme. În cazul în care mai multe echipe rezolvă același număr de probleme, câștigătorul este determinat pe baza celui mai înalt număr ordinal de probleme rezolvate. Dacă două sau mai multe echipe au numărul egal, al doilea număr ordinal cel mai mare din problemele rezolvate determină câștigătorul etc. În cazul în care echipele au același lucru set de probleme rezolvate, ordinea câștigătoare este determinată în funcție de timpul de a prezenta soluțiile. Dacă acest timp este egal, ordinea este determinată în funcție de timpul de trimitere a ultimei probleme, dar aceeași. În același mod se determină ordinea celorlalte echipe. Aceleași reguli sunt folosite la determinarea rezultatelor la nivel național și internațional

9. Instrumente permise

Sunt permise instrumente de scris și obiecte de desen obișnuite. Utilizarea dispozitivelor electronice (calculatoare, notebook-uri etc.), mijloace de comunicare (telefon mobil, internet etc.), precum și orice literatură sau notele pregătitoare ale echipelor sunt interzise. Cooperarea este permisă numai între membrii oricărei echipe.

10. Statutul regulamentului.

Aceste reguli sunt obligatorii pentru toate echipele participante indiferent de locul de concurență. Prin înregistrarea sa, echipa confirmă că a citit și a înțeles regulile și că le va respecta în timpul competiție. Nerespectarea regulilor poate duce la descalificarea echipei.

Rezultate


Internațional:România: